Polityka prywatności

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki daja ogląd, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo tę stronę. Dane osobowe są to wszystkie dane, dzięki którym możecie zostać zidentyfikowani.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Za gromadzenie i przetwarzanie danych na tej stronie odpowiedzialny jest administrator strony. Dane administratora możecie Państwo znaleźć w zakładce „KONTAKT, INFORMACJE PRAWNE“

Jak gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze przetwarzamy dane, które nam Państwo podajecie. Tutaj może chodzić np. o dane z formularza kontaktowego.

Inne dane zbierane są przez system informatyczny automatycznie lub za Państwa zgodą podczas wizyty na naszej stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lun godzina wywołania strony). Przetwarzanie tych danych odbywa się automatycznie jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona, by zapewnić naszej stronie bezbłedne funkcjonowanie. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo w związku z waszymi danymi?

Mają Państwo w każdym momencie prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zbierania Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo wymagać uprawnień lub skasowania tych danych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na gromadzienie danych, możecie je w każdym monemcie w przyszłości odwołać. Poza tym mają Państwo prawo, w określonych okolicznościach, domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiedniej instytucji nadzorującej.

W związku z tymi jak i dalszymi pytaniami możecie się Państwo każdorazowo zwrócić do nas pod adres podany w zakładce „KONTAKT, INFORMACJE PRAWNE“

Narzędzia do analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania tej strony wasze zachowanie w internecie może być poddawane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim dzięki użyciu tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów znajdziecie Państwo w tej części.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest prowadzona przez zewnętrzego usługodawcę. Dane osobowe, które zostały zgromadzone na tej stronie zostaną zapisane na serwerze usługodawcy. Tutaj chodzi przede wszystkim o adresy IP, adresy, prośby o kontakt, metadane, dane kontaktowe, dane z umów, tożsamość, wejścia na stronę i pozostałe dane, które zostały wygenerowane przez stronę internetową.

Celem zaangażowania zewnętrznego usługodawcy jest wykonanie umów z dotychczysowymi i potencjalnymi klientami (Art. 6 Ust. 1b RODO) i w interesie bezpiecznego i szybkiego przygotowania ofert online przez profesjonalnego dostawcę.

Zawarcie umowy na przetwarzanie zleceń

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z RODO, podpisaliśmy z usługodawcą umowę na przetwarzanie zleceń.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tej strony traktują bardzo poważnie ochronę Państwa danych osbowych. Dane osobowe traktowane są poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jak i tego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Kiedy odwiedzacie tę stronę, różne dane są zbierane. Dane osobowe to dane, dzięki którym możecie być zidentyfikowani. To oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego ich używamy. Wyjaśnia również jak i jakim celu się to odbywa.

Zwacamy Waszą uwagę na to, że przesyłanie danych w internecie (np. komunikacja przez E-Mail) posiada luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Mirko Wenzel
Neuteichnitzer Str. 35
02625 Bautzen

Telefon: 03591 / 35 10-0
E-Mail: info@wenzel-express.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub z innymi decyduje o celu i środkach użytych do przetwarzania danych osobowych (np. tożsamość, adresy E-Mail, i inne).

 

Zleceniobiorca ds. Ochrony danych osobowych

p. Pauli
Telefon: 0173 / 23 51 884

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwe tylko za Waszą wyraźną zgodą. Możecie Państwo za każdym razem odwołać już udzieloną zgodę. Legalność przetworzonych danych osobowych do momentu odwołania zgody pozostaje nietknięta.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w szczególnych przypadkach, jak reklama bezpośrednia (Art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. E lub F, mają Państeo prawo, z powodów, które wynikają z Waszej szczególnej sytuacji, złożyć odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.Dotyczy to również opierającego się na tych postanowieniach profilowania. Obowiązujące podstawy prawne, na podstawie których następuje przetwarzanie danych znajdziecie Państwo w tym oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli odwołajcie zgodę, nie będziemy więcej przetwarzać Waszych danych osobowych dotyczących tego odwołania, chyba, że możemy przedstawić nieodparte, godne ochrony powody przetwarzania Waszych danych osobowych, które przeważają nad Waszymi interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie danych osobowych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed zarzutami prawnymi (sprzeciw na podstawie Art. 21 Ust. 1 RODO).

Prawo do skargi we właściwych miejscowo organów nadzorczych

W przypadkach naruszeń przepisów RODO przysługuje poszkodowanym prawo do złożenia zawiadomienia do organów nadzorczych, przede wszystkim w krajach Waszego pobytu, miejsca pracy lub miejscu popełnienia wykroczenia. Prawo do skargi pozostaje nawet mimo innych procedur administracyjnych lub prawnych środków zaskarżenia.

Prawo do przeniesienia danych osobowych

Macie prawo do przeniesienia danych, które na podstawie Waszej zgody lub wykonywania zlecenia, są automatycznie przetwarzane. Dane mogą być wydane Wam lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego formacie. Jeśli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych innym podmiotom odpowiedzialnym, nastąpi to w możliwym z technicznego punktu widzenia zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TSL

Ta strona ze względów bezpieczeństwa i zapobieganiu wycieku poufnych danych, jak np. zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłacie jako użytkownik tej strony, używa szyfrowania SSL lub TSL. Szyfrowane połączenie rozpoznacie po tym, że w okienku adresu internetowego przeglądarki „http“ zmienia się na „https“ i pojawia się symbol kłódki.
Kiedy szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywowane, dane, które nam przekazujecie nie mogą być przeczytane przez osoby trzecie.

Informacja o danych, skasowanie i korekta danych

W ramach obowiązujących przepisów macie każdorazowo prawo do bezpłatnej informacji o Waszych zgromadzonych danych osobowych, o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich przetwarzania oraz ewentualnie do ich korekty lub skasowania. W związku z tymi jak i dalszymi pytaniami możecie się Państwo każdorazowo zwrócić do nas pod adres podany w zakładce „KONTAKT, INFORMACJE PRAWNE“

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie prawo wymagać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych. W związku z tym możecie się Państwo każdorazowo zwrócić do nas pod adres podany w zakładce „KONTAKT, INFORMACJE PRAWNE“. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zachodzi w poniższych przypadkach:

Jeżeli negujecie poprawność przechowywanych u nas Waszych danych osobowych, potrzebujemy co do zasady czasu, by to sprawdzić. Przez okres trwania sprawdzania macie prawo wnieść o ograniczenie przetwarzania Waszych danych osobowych.

Jeżeli dane zostały pozyskane nielegalnie, możecie zamiast ich skasowania domagać się ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli już nie potrzebujemy Waszych danych osobowych, jednak potrzebujecie ich do wykonania prawa, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych, możecie zamiast skasowania danych osobowych domagać się ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli zgłosiliście sprzeciw na przetwarzanie Waszych danych osobowych wg Art. 21 Ust. 1 RODO, musi zostać wzięta pod rozwagę rozbieżność Waszych i naszych interesów. Jak długo nie zapadnie decyzja czyje interesy przeważają, macie prawo wnieść o ograniczenie przetwarzania Waszych danych osobowych.

Jeżeli ograniczyliście Państwo przetwarzanie Waszych danych osobowych, te dane osobowe pomijając ich zapisanie, mogą być przetwarzane tylko za Waszą zgodą lub wykonania prawa, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony stosują tzw. „Cookies“. Cookies to małe dane tekstowe, które nie wyrządzją szkody w Waszym urządzeniu. Będą one zachowane w waszym urządzeniu tymczasowo w trakcie jednej wizyty na stronie tzw. (Session-Cookies) albo na stałe tzw. (permanentne Cookies). Session-Cookies zostaną skasowane automatycznie po zakończeniu wizyty na naszej stronie. Permanentne Cookies pozostają zapisane w Waszym urządzeniu do momentu ich samodzielnego skasowania lub automatycznego kasowania przez przeglądarkę internetową.

Kiedy odwiedzacie naszą stronę, częściowo na Waszych urządzeniach mogą być zapisywane Cookies od firm trzecich (Third-Party-Cookies). Umożliwiają one nam lub Wam używanie konkretnych usług od firm trzecich (np. Cookies do realizacji usług płatniczych).

Cookies mają różne zastosowania. Większość jest technicznie potrzebna, ponieważ konkretne funkcje na stronie internetowej nie będą bez nich działać np. (przeglądanie filmów lub funkcja koszyka na zakupy). Inne Cookies służą analizy zachowania użytkownika lub pokazywania reklam.

Cookies, które są potrzebne do przeprowadzenia procesu elektronicznej komunikacji (niezbedne Cookies) lub do przygotowania szczególnych, wymaganych przez Was funcjonalności (funkcjonane Cookies, np. funkcja kosza na zakupy) lub do optymalizowania strony (np. Cookies do mierzenia ilości odwiedzin na stronie), będą zachowane na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO, jeśli tylko nie obowiązują inne podstawy prawne. W istotnym interesie administratora strony leży zachowywanie Cookies ze względu na optymalne i technicznie bezbłędne przygotowanie swoich usług. O ile zostanie udzielona zgoda na zachowywanie Cookies, zapisywanie Cookies będzie odbywało się wyłącznie na podstawie tej zgody (Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możecie tak ustawić przeglądarkę internetową, że będziecie informowani o zapisywaniu Cookies i wyrazicie na to zgodę tylko w poszczególnych przypadkach. Przeglądarka umożliwia również aktywowanie zatwierdzenia Cookies tylko w szczególnych wypadkach lub całkowite ich wyłączenie jak również automatyczne kasowanie Cookies przy wyłączaniu przeglądarki. Wyłączeniu Cookies może ograniczyć funkcjonalności strony internetowej.

Jeśli tylko zastosowane zostaną Cookies od firm trzecich lub do celów analitycznych, poinformujemy Was o tym w ramach tego oświadczenia o polityce prywatności i ewentualnie zapytamy o zgodę.

Dane Server-Log

Dostawca stron internetowych zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw. Danych Server-Log, które Wasza przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • Stosowany systm operacyjny
  • Informacje, skąd trafiliście na naszą stronę
  • Nazwa systemowo komputera
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadnione interes w bezbłędnym prezentacji i optymalizacji swojej strony – dlatego zbierane są dane Server-Log.

Formularz kontaktowy

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Jeżeli wysyłacie do na zapytania używając formularza kontaktowego, Wasze dane z formularza w tym też podane dane kontaktowe będą zapisywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Tych danych nie przekażemy dalej bez Waszej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. b RODO, o ile Wasze zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do przygotowania umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie efektywnego opracowywania przysłanych do nas zapytań (Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO) lub na Waszej zgodzie i ile zostaliście o nią zapytani (Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO).

Dane przekazane nam w formularzu pozostają u nas do momentu aż wezwiecie nas do ich skasowania, odwołacie zgodę na ich przetwarzanie lub cel ich przechowywania nie bedzie już aktualny (np. po zakończonym opracowywaniu Waszego zapytania). Obowiązkowe postanowienia prawne – przede wszystkim terminy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Zapytanie przez E-Mail, telefon lub fax

Kiedy kontaktujecie się z nami prze E-Mail, telefon lub fax, Wasze zapytanie łącznie ze wszystkimi uzyskanymi z tego źródła danymi osobowymi (tożsamość, zapytanie) będą u nas przchowywane iprzetwarzane do celów opracowania Waszej sprawy. Tych danych nie przekażemy dlaje bez Waszej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. b RODO, o ile Wasze zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do przygotowania umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie efektywnego opracowywania przysłanych do nas zapytań (Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO) lub na Waszej zgodzie i ile zostaliście o nią zapytani (Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO).

Dane przesłane nam w zapytaniach pozostają u nas do momentu aż wezwiecie nas do ich skasowania, odwołacie zgodę na ich przetwarzanie lub cel ich przechowywania nie bedzie już aktualny (np. po zakończonym opracowywaniu Waszego zapytania). Obowiązkowe postanowienia prawne – przede wszystkim terminy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

5. Narzędzia analityczme i reklama

Matomo (wcześniej Piwik)

Ta strona wykorzystuje technoligię analizy otwartej sieci Matomo. Motomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika do analizy jego zachowania w sieci (np. Cookies, lub Device-Fingerprinting). Dane o użytkowaniu tej strony zebrane przez Matomo zostaną zapisane na naszym serwerze. Adres IP będzie anonimowy przed zapisaniem.

Używanie tego typu narzędzi nanalitycznych odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w ananimowej analizie zachowania w sieci, żeby optymalizować swoją ofertę jak również reklamę w sieci. O ile zostanie zadane odpowiednie zapytanie o zgodę (np. zgoda na zapisywanie Cookies), przetwarzanie danych odbywa się wyłąacznie na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO. Zgoda na przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie.

Dane zebrane i przetwarzane przez Matomo o użytkowaniu tej strony nie będąa przekazywane osobom trzecim.

Źródło: https://www.e-recht24.de